chính sách
bảo mật

Tại EMVN việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng,  các dữ liệu của Người dùng là thuộc quyền sở hữu hợp pháp và được pháp luật bảo vệ, chính vì vậy, việc thu thập, lưu giữ, xử lý Dữ liệu cá nhân chỉ được EMVN thực hiện khi có sự đồng ý và cho phép của Người dùng.
Để truy cập và sử dụng Trang Web, Dịch vụ ngoài việc đồng ý về điều khoản sử dụng thì người dùng còn phải đọc kỹ những chính sách bảo mật của EMVN sau đây. Việc đăng ký sử dụng Trang Web, Dịch vụ của EMVN cũng có nghĩa rằng Người dùng đã đồng ý và chấp thuận ràng buộc bởi các điều khoản của bản Chính sách bảo mật này.
Chính sách bảo mật giải thích cách EMVN thu thập, lưu giữ và xử lý Dữ liệu cá nhân trong quá trình Người dùng truy cập Trang Web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.


ĐỊNH NGHĨA
Các thuật ngữ viết hoa trong Chính sách bảo mật này có ý nghĩa như sau:

EMVN” nghĩa là Công ty TNHH Giải trí Đa Phương tiện EpicMusicVN.  Trong Chính sách bảo mật này,  EMVN có thể  được đề cập là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, tùy theo ngữ cảnh.“Dịch vụ” nghĩa là mọi sản phẩm, dịch vụ, nội dung, tính năng, công nghệ hay chức năng, cũng như tất cả các Trang Web, ứng dụng và dịch vụ liên quan do EMVN  cung cấp cho người dùng.“Trang Web” nghĩa là các Trang Web, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội chính thức hoặc các thuộc tính trực tuyến khác mà qua đó EMVN cung cấp Dịch vụ và đã đăng tải hoặc liên kết với Chính sách bảo mật này.

Người dùng” nghĩa là cá nhân sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập các Trang Web.

Dữ liệu cá nhân” có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư (bao gồm cả địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng), số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ thanh toán, thông tin tài khoản tài chính khác, số tài khoản, ngày sinh và thông tin chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp (ví dụ: số giấy phép lái xe, số căn cước, hộ chiếu, và mã số người nộp thuế).  Dữ liệu cá nhân không bao gồm các thông tin không xác định danh tính của một Người dùng cụ thể.


MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP
Việc thu thập Dữ liệu cá nhân trên Trang Web là nhằm:
- Tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý yêu cầu cung cấp hệ thống Dữ liệu cá nhân;
- Thực hiện các quy trình, thủ tục nhằm đảm bảo mục đích kinh doanh của chúng tôi và quyền lợi của Người dùng ;
- Đảm bảo việc lưu trữ hệ thống thông tin của người sử dụng trong hệ thống của EMVN
- Tạo cơ sở để EMVN  giải quyết những vấn đề , tranh chấp (nếu có) xảy ra.

Trong phạm vi về quyền thu thập thông tin của người dùng, EMVN thu thập các Dữ liệu cá nhân khi người dùng truy cập các Trang Web hay sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm những thông tin sau:
- Thông tin đăng ký sử dụng: Khi Người dùng đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách tạo Tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện Dịch vụ được yêu cầu, bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, số điện thoại. Với các thông tin này, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trên Trang Web. EMVN  có thể yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân bổ sung trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
- Thông tin giao dịch và trải nghiệm:  Khi người dùng sử dụng các phương thức thanh toán cho Dịch vụ của EMVN, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về các giao dịch này, cũng như thông tin khác liên quan đến giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn: số tiền thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ, thông tin về tài khoản thanh toán, phương thức thanh toán được sử dụng để hoàn tất giao dịch, thông tin về thiết bị, dữ liệu sử dụng kỹ thuật và thông tin vị trí địa lý.
- Thông tin bạn chọn cung cấp cho chúng tôi để có được Dịch vụ bổ sung cụ thể: Khi người dùng yêu cầu thêm các Dịch vụ khác  hoặc các chức năng tùy chọn khác, chúng tôi có thể cần thu thập thêm thông tin.  
- Thông tin khác liên quan đến việc người dùng sử dụng các Trang Web hoặc Dịch vụ của EMVN: Khi người dùng liên lạc với EMVN, liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của EMVN hoặc trả lời khảo sát, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cần thiết từ hoặc về người dùng.


PHƯƠNG THỨC THU THẬP
Khi bạn truy cập Trang Web, sử dụng Dịch vụ EMVN có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác (gọi chung là "Cookie") để nhận ra và tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của Người dùng, các Dịch vụ được sử dụng, nội dung trực tuyến và quảng cáo; đo lường hiệu quả của chương trình khuyến mãi và thực hiện phân tích; và để giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn gian lận tiềm ẩn và nâng cao độ tin cậy và an toàn trên các Trang Web và Dịch vụ của EMVN.  
Để tránh nhầm lẫn, việc sử dụng Cookie chỉ được thực hiện dưới sự cho phép của Người dùng. Tuy nhiên, lư ý rằng, một số tính năng của các Dịch vụ và Trang Web của chúng tôi chỉ khả dụng khi sử dụng Cookie. Vì vậy, nếu bạn chọn tắt hoặc từ chối Cookie, việc sử dụng các Trang Web và Dịch vụ của bạn có thể bị giới hạn hoặc không thể thực hiện được.


PHẠM VI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
EMVN sử dụng các Dữ liệu cá nhân với sự chấp thuận của người dùng, nhằm thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này, hoặc khi EMVN đánh giá việc này là cần thiết vì mục đích của lợi ích hợp pháp của các bên. Bao gồm:
- Vận hành Trang Web và cung cấp Dịch vụ: Dữ liệu cá nhân thu thập được cho phép EMVN thường xuyên liên lạc với Người dùng về các Dịch vụ mới nhất, cập nhật thông tin, sự kiện sắp tới của EMVN. Để tránh nhầm lẫn, Người dùng có quyền lựa chọn có/không tham gia vào danh sách gửi thư của EMVN.
- Gửi thông báo quan trọng liên quan đến Dịch vụ: Dữ liệu cá nhân thu thập được cho phép EMVN gửi các thông báo quan trọng như: thông tin về giá, các thay đổi đối với điều khoản, điều kiện và chính sách của EMVN. Vì đây là thông tin quan trọng đối với hoạt động của các bên nên người dùng không thể từ chối nhận các thông báo này.
- Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng: Dữ liệu cá nhân thu thập được cho phép EMVN đề xuất, cung cấp cho người dùng các Dịch vụ, lựa chọn, ưu đãi phù hợp.
- Đáp ứng yêu cầu phát sinh tức thời của Người dùng, ví dụ: để liên hệ với bạn về thắc mắc bạn đã gửi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
- Quản lý rủi ro và bảo vệ các Trang Web, Dịch vụ và Người dùng tránh khỏi gian lận bằng cách xác minh danh tính người dùng. Dữ liệu cá nhân thu thập được cùng với các thông tin thiết bị, dữ liệu kỹ thuật, vị trí địa lý giúp EMVN phát hiện và ngăn chặn gian lận và lạm dụng các Dịch vụ.
- Quản lý, phát triển hoạt động kinh doanh: Dữ liệu cá nhân thu thập được cho phép EMVN  theo dõi, phân tích và cải thiện Dịch vụ, Trang Web, quy trình chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với Chính sách bảo mật này cũng như đối với tất cả các luật và quy định hiện hành.


CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
EMVN cam kết không cung cấp, chia sẻ phát tán Dữ liệu cá nhân mà mình thu thập, quản lý cho bên thứ ba bất kỳ,  trừ trường hợp có sự đồng ý của Người dùng đó.
Trong một vài trường hợp, EMVN có thể tiết lộ Dữ liệu người dùng cho bên thứ ba, cụ thể như sau:
- Khi có sự đồng ý của Người dùng.
- Đáp ứng yêu cầu của Người dùng hoặc cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc liên kết thanh toán, giao nhận hợp đồng, chứng từ liên quan đến Dịch vụ theo yêu cầu của người dùng. Trong những trường hợp này, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba đó phải đảm bảo xử lý các Dữ liệu này theo luật pháp liên quan.
- Theo pháp luật, quy trình pháp lý, kiện tụng và/hoặc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Trường hợp EMVN tin rằng hoặc có lý do để tin rằng, việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân là cần thiết hoặc phù hợp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận, hành vi sử dụng trái phép Dịch vụ, hành vi vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hay hoạt động phi pháp hoặc có hại khác; để bảo vệ chính chúng tôi (gồm quyền, tài sản, Dịch vụ, ngăn chặn tổn thất tài chính hoặc thiệt hại vật chất), bạn hoặc những người khác; vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề khác.
- Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, EMVN có thể chuyển giao bất kỳ và tất cả Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba có liên quan.


THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Việc lưu trữ Dữ liệu cá nhân sẽ được bảo mật, lưu trữ tại máy chủ của EMVN và chỉ được hủy bỏ khi có yêu cầu từ Người dùng.


ĐỊA CHỈ THU THẬP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Mọi Dữ liệu cá nhân khi thu thập được sẽ được lưu trữ tại máy chủ của EMVN tại địa chỉ:
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN EPICMUSICVN
Địa chỉ liên lạc: số 19, Ngách 02, Ngõ 90, Đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email: contact@emvn.coPHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu EMVN thực hiện việc này.


CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
EMVN luôn coi trọng việc bảo mật Dữ liệu cá nhân của Người dùng. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật bằng kỹ thuật, vật lý và quản trị được thiết kế để cung cấp biện pháp bảo vệ hợp lý cho Dữ liệu cá nhân của Người dùng khỏi bị thất lạc, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và thay đổi.
- Dữ liệu cá nhân của Người dùng trên Trang Web được EMVN cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật này. Việc thu thập và sử dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân khi không có sự cho phép từ Người dùng.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, EMVN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người sử dụng được biết. EMVN sẽ không phải chịu trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc mất mát dữ liệu này của Người dùng.
- EMVN yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. EMVN không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
- Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến EMVN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, EMVN sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
- Trường hợp EMVN có sửa đổi, bổ sung thì không cần phải thông báo trước cho Người dùng mà mặc định việc sửa đổi, bổ sung này. Người dùng phải thường xuyên kiểm tra lại để có các bản cập nhật cho Chính sách bảo mật này. Trong trường hợp EMVN cập nhật Chính sách bảo mật và người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi cập nhật, điều đó có nghĩa là người dùng đồng ý với (các) điều khoản mới được xác định trong bản cập nhật.
- Mặc dù chúng tôi cam kết bảo vệ hệ thống và Dịch vụ của chúng tôi nhưng Người dùng vẫn có trách nhiệm bảo vệ và duy trì quyền riêng tư đối với mật khẩu và thông tin đăng ký Tài khoản/hồ sơ của mình và xác minh rằng Dữ liệu cá nhân chúng tôi đang lưu giữ là chính xác và luôn được cập nhật.  
- Người dùng tự chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân khi chia sẻ về sản phẩm, dịch vụ của EMVN trên các nền tảng.  Vui lòng cẩn thận khi chia sẻ các thông tin này.


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mật, người dùng có thể liên hệ với EMVN bằng cách gửi email tới địa chỉ contact@emvn.co. EMVN rất vui lòng và sẵn sàng hỗ trợ người dùng liên quan đến Chính sách bảo mật này.