chính sách
HOÀN TIỀN

Tại EMVN chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ sử dụng bản quyền âm nhạc hay subscription của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền được xây dựng để quý khách có thể yên tâm lựa chọn và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi một cách trọn vẹn nhất. Việc đăng ký sử dụng subscription của EMVN cũng có nghĩa rằng khách hàng đồng ý và chấp thuận ràng buộc bởi các điều khoản của bản Chính sách hoàn tiền này cũng như các Chính sách sử dụng có liên quan.

NỘI DUNG
Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền 100% trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày gói subscription được kích hoạt. Số tiền và hình thức hoàn trả sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể được quy định trong Chính sách hoàn tiền.

DỊCH VỤ ÁP DỤNG HOÀN TIỀN
Chính sách hoàn tiền áp dụng cho tất cả các gói subscription mặc định của EMVN, bao gồm BASIC, PROFESSIONAL và PREMIUM.

ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN
1. Khi yêu cầu hoàn tiền dịch vụ của EMVN, khách hàng phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
a. Đang dùng thử một trong các gói subscription thuộc phạm vi áp dụng chính sách này.
b. Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất với mỗi loại dịch vụ.
c. Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi khách hàng.
d. Xuất trình thông tin hợp lệ cùng với hợp đồng dịch vụ hoặc hóa đơn dịch vụ.
e. Chưa sử dụng tác phẩm thuộc gói subscription vào bất kỳ sản phẩm hoàn thiện nào và đăng tải lên bất kỳ nền tảng nào.
f. Không thuộc các trường hợp bị từ chối hoàn tiền theo Chính sách này.

2. Yêu cầu hoàn tiền bị từ chối trong các trường hợp sau:
a. Thông tin khách hàng cung cấp trùng với một trong số các thông tin trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền trước đây:
- Các thông tin tài khoản: Tên khách hàng (cá nhân, tổ chức,  pháp nhân), Mã số thuế (Pháp nhân, cá nhân), Số CMND, số điện thoại, email khách hàng (bao gồm email liên lạc và email xuất hóa đơn VAT), ...bao gồm, nhưng không giới hạn các thông tin cá nhân, tổ chức do khách hàng cung cấp hoặc EMVN thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ.  
- Các thông tin liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin có liên quan do khách hàng cung cấp hoặc EMVN thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ.
b. Khách hàng không cung cấp được các thông tin, giấy tờ bắt buộc đã sử dụng để đăng ký gói subscription.
c. Khách hàng đã sử dụng tác phẩm thuộc gói subscription vào sản phẩm hoàn thiện và đăng tải lên bất kỳ nền tảng nào.

3. Khách hàng đồng ý rằng, để bảo vệ lợi ích các bên, việc tiếp nhận và xác minh yêu cầu hoàn tiền không loại trừ trường hợp EMVN có lý do để tin rằng thông tin được cung cấp là không hợp lệ. Chúng tôi có quyền chủ động tiến hành mọi biện pháp kiểm tra, xác minh trong phạm vi hợp lý và thông báo bằng kết quả bằng văn bản cho  khách hàng.

4. Kể từ thời điểm chúng tôi xác nhận yêu cầu hoàn tiền bằng một email đến tài khoản đăng ký, quyền sử dụng gói subscription của khách hàng cũng theo đó chấm dứt.

5. Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các gói subscription được hưởng khuyến mãi theo bất kỳ hình thức nào (Mã giảm giá, giảm giá trực tiếp,  v..v..).

CÁCH THỨC HOÀN TIỀN
1. Trong vòng 30 ngày đầu sử dụng gói subscription, nếu có phát sinh nhu cầu hủy dịch vụ, quý khách vui lòng tham khảo các trường hợp áp dụng tại đây và gửi yêu cầu cho chúng tôi với nội dung nhu sau:
a. Gửi email về địa chỉ care@emvn.co với tiêu đề email: YÊU CẦU HOÀN TIỀN SUBSCRIPTION
b. Nội dung email:
- Yêu cầu hoàn tiền cho gói “tên gói subscription”
- Email đăng ký tài khoản - Số điện thoại đăng ký tài khoản
- Chi tiết số tài khoản nhận khoản hoàn trả:
- Tài liệu đính kèm: Hợp đồng dịch vụ/ Hóa đơn dịch vụ.
- Lý do yêu cầu hủy gói

2. Vui lòng cung cấp đúng thông tin đã sử dụng đăng ký tài khoản. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm với các thông tin cung cấp.

3. Số tiền được hoàn trả vào tài khoản do khách hàng cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng gói subscription trong vòng 30 ngày kể từ ngày EMVN xác nhận việc hoàn tiền.

4. Sau thời hạn trên, trong vòng 03 ngày, nếu có bất kỳ vấn đề khác phát sinh, vui lòng liên hệ về địa chỉ email care@emvn.co hoặc Hotline: 083 773 2900 nêu rõ nội dung phát sinh để được hỗ trợ. EMVN sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào khi hết thời hạn này.

HOÀN TRẢ TRỄ HOẶC THIẾU (NẾU CÓ)
Nếu hết thời hạn 30 ngày hoàn tiền, khách hàng chưa nhận được khoản tiền hoàn lại hoặc khoản tiền hoàn lại bị thiếu, vui lòng thực hiện các thao tác kiểm tra sau:
1. Kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.
2. Liên hệ với ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi khoản tiền hoàn lại được thông báo.
3. Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này mà vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi tại địa chỉ email care@emvn.co hoặc Hotline: 083 773 2900.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách hoàn tiền, khách hàng có thể liên hệ với EMVN bằng cách gửi email tới địa chỉ care@emvn.co. EMVN rất vui lòng và sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến Chính sách hoàn tiền này.

EMVN có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung cho chính sách hoàn tiền này mà không cần phải thông báo trước với khách hàng.